1234.jpg


 

전 각

 

수강료: 750.000원

 

강사: 筆劍권원규 프로필보기

 

수업: 주1회(2시간)수업 월4회|10강|수업시간 상담 후 협의 | ☎ 1670-7134 ☏ 010-6272-0011

 

-개인맞춤1:1수업

 

-전각을 배우고 싶은 분은 누구나

 

-수제도장 창업 하실 분

 

 


WSimg.jpg

 

shutterstock_114865759_0.jpg

 

DSC_7238.JPG

 

IMG_20160820_105321.jpg

 

image-of-the-collection-of-freehand-style-chinese-seal-engravings-carved-by-artist-qi-hong-sai-koh.jpg

 

 

rhwlsghkcocndgus XE1.9.8 STAGE1.5.4